Bejelentés


Nyelv, irodalom, kultúra A Boronkay magyaros oldalai


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


SZÁZADELŐ, MODERNSÉG - PORTFÓLIÓ - 2. rész

Négy feladatot fog tartalmazni az idei portfóliónk, ami a tavalyi folytatása lesz. Utána újra fogok kérni beszámolót. A négy feladat négy témakörből kerüljön ki. Ha valaki egy témakörből két feladatot is választ, azt megteheti, valamilyen módon (plusszal) honorálom is, de akkor a végeredménye öt (vagy több) dokumentum lesz. Tehát az elsőként esedékes Kosztolányi témakörből is csak egyet kell választani, azt azonban érdemes minél előbb elkészíteni.

1. Motívumkutatás. Az irodalomban előzmények, folytatások keresése az íróra koncentrálva. Egyoldalas írás, amiben a középpontba állított szerzőn kívül még legalább további kettőt említ. Kézzel írva kérném.

Kosztolányi kapcsán lehetséges: a gyermek / a játék / az ősz.

Babits kapcsán: a sziget / a hegy / a próféta - a szigethez egy jól használható oldal

Karinthy kapcsán: utazás / a paródia, az irodalmi karikatúra Karinthy előtt és után /

A Nyugat első nemzedéke kapcsán: tavasz, március (Tóth Árpád: Március) / költőelődök tisztelete (Tóth Á.: Ady Endrének) /

2. Egy kapcsolódó modern mű

 • a szerző rövid bemutatása (3 sor)
 • a mű rövid bemutatása (5-10 sor)
 • a kapcsolat a modern és a századeleji mű / alkotó között (5-10 sor)
 • saját vélemény (8-10 sor)
 • Egy oldal, min. 20 sor, lehet géppel írni. Lehet saját ötlet is a választás, de velem kell egyeztetni.

  Kosztolányihoz: Esterházy Péter: Esti / Orbán Ottó: K. Dezső.

  Babitshoz: Kovács András Ferenc: Babitsolás

  Karinthyhoz: Varró Dániel paródiái (összevetés Karinthyval)

  A Nyugat első nemzedékéhez: Akkezdet Phiai: Nyugat 100

  3. Kávéházi beszélgetés a századelőn. Önálló alkotás (kreatív írás). Párbeszéd, csevegő stílusban. Lehet pletykálkodás, lehet komoly elemzés, lehet humor. A párbeszéd utaljon a kávéházi környezetre. A megtárgyalt téma utaljon konkrét eseményekre, művekre, személyekre. A beszélgetés valóságtartalma ellenőrizhető legyen, még ha fiktív beszélgetőkről van is szó. Lehet géppel írni. Minimum 1 gépelt oldalnak megfelelő szöveg (kézírással 2 oldal), de lehetőleg több.

 • Átlagemberek
 • írók
 • művészfeleségek
 • Hacsek és Sajó
 • között zajolhat. Témák:

  Kosztolányi kapcsán: A szegény kisgyermek panaszai / Esti Kornél / Az írástudatlanok árulása.

  Babits kapcsán: a Játszottam a kezével c. vers kapcsán (hazafiatlanság vádja) / a Fortissimo kapcsán (istenkáromlás) - a szöveget hozzá lásd a Babits-oldalon

  Karinthy kapcsán: Karinthy "celebségéről", róla szóló történetek, "viselt dolgai", poénjai (ehhez érdemes a noteszát olvasgatni) / parodizált szerzők méltatlankodó, felháborodott vagy egymást gúnyoló, egymáson nevető beszélgetése / a modern irodalomról - ehhez ld: Mikszáth-adoma meg oszt még valami

  A Nyugat első nemzedéke kapcsán: a női irodalomról, a nők jelenlétéről a művészetben, az irodalomban / a Hatvany-Osvát párbajról / más párbajokról esetleg, pl. Krúdy / betegségekről, halálokról

  4. Önálló alkotás: Plakát, illusztráció. Technika: rajz, festmény, kollázs (máshonnan vett képek összeillesztése ragasztással), számítógéppel szerkesztett (de nem egyszerűen netről leszedett) kép is lehet.

  Kosztolányihoz: Egy közös Ady-Kosztolányi felolvasó est plakátja / képregény egy Esti-novellához / illusztráció egy vershez vagy egy novellához

  Babitshoz: illusztráció a Mint különös  hírmondóhoz / a Fortissimóhoz / a Jónás könyvéhez

  Karinthyhoz: Fedélterv az Utazás a koponyám körül c. regényhez / az Én és Énke c. novelláskötethez / az "Így írtok ti"-hez / egy mai pletykaújság címlapja Karinthyval mint celebbel

  A Nyugat első nemzedékéhez: karikatúrákból, fényképekből, idézetekből kollázs / egy kávéházi Nyugat-asztal rajza / fedélterv egy nyugatos szerző (nem a fentiek)könyvéhez / egy nyugatos felolvasóest plakátja stb.

  A PORTFÓLIÓ ÉRTÉKELÉSE

   

   

   
  Ingyenes honlapkészítő
  Profi, üzleti honlapkészítő
  Hirdetés   10
  Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

  KÖSZÖNÖM NOÉMI!