Bejelentés


Nyelv, irodalom, kultúra A Boronkay magyaros oldalai


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


FELVILÁGOSODÁS - PORTFÓLIÓ

A portfólió egy dosszié, amiben irányítottan ugyan, jó néhány szempontot szem előtt tartva, de nagymértékben önállóan dolgoz fel a diák egy témát, egy korszakot. Tíz dokumentum kerül a dossziéba, azután egy záró beszámoló, végül egy értékelő lap.

Lehetséges dokumentumok

A Robinson, a Werther és a Varázsfuvola közül a 3.-8. feladatokban mindhárom műnek valamilyen módon szerepelnie kell, tehát ezek a pontok nem szólhatnak ugyanarról a műről.

1. A felvilágosodás egy fontos alkotójának, egy jelentős személyiségnek a bemutatása – forrás megjelölésével, képpel, személyes megjegyzéssel. Életrajzi adatok, és főleg: portré. Fontos művek, fontos gondolatok. Mit köszönhetünk neki (kb. 1 oldal). Pl. Voltaire Rousseau Defoe

2. Egy szócikk az Enciklopédiához – képzelt szócikk, a felvilágosodás szellemének megfelelően (kb. fél oldal). Pl. egyház vallás sziget vadember civilizáció

3. Önálló alkotás. A felvilágosodás egy gondolatához kapcsolódó vers felhívás, kiáltvány plakát illusztráció

4. Önálló alkotás. Egy műhöz kapcsolódó vers illusztráció borítóterv képregény plakát színpadterv jelmezterv

5. Egy mű valamelyik fontos szereplőjének bemutatása. Ez lehet egyszerű jellemzés, de lehet itt összehasonlítást is végezni két mű hasonló figurái között. Ábrát, grafikus megoldást, vázlatot tartalmazhat (kb. fél oldal). Pl. Robinson Robinson és egy robinzonád (akár egy film, pl. A számkivetett) főhősének összehasonlító jellemzése

6. Beleképzeléses fogalmazás egy mű valamely szereplőjének szemszögéből: pl. a szereplő monológja egy bizonyos élethelyzetben vagy naplórészlet (kb. fél oldal). Pl. Robinson monológja útban hazafelé részlet Robinson naplójából, melyben megfogalmazza honvágyát

7. Egy mű egy szövegrészletének bemutatása, feldolgozása, értelmezése, ehhez fűzött megjegyzések. Itt is lehet összehasonlítás. (Idézettel együtt egy-másfél oldal.) Pl. Robinson és A számkivetett Robinson és A legyek ura

8. Gyűjtőmunka és néhány soros bemutatás – egy-egy téma, hős vagy motívum bemutatása néhány sorban. Itt lehet képeket is gyűjteni, szintén pár soros bemutatással. Pl.: a sziget a felvilágosodás korában (irodalom és festészet) a vadember figurája a felvilágosodás korában az utazás megjelenése az irodalomban az ókortól a felvilágosodásig robinzonádok

9. A felvilágosodás művészeti alkotásai – 3-4 kép néhány soros bemutatással, kitérve a fontosabb stílusjegyekre. Lehet egy stílus különböző művészeti ágakban vagy pedig egy művészeti ág különböző stílusokban. Pl.: klasszicista és rokokó szobrok a klasszicizmus szobrászata, festészete és építészete klasszicista és rokokó építészeti elemek a rokokó stílusjegyei a kisplasztikában és a festészetben, esetleg az iparművészetben

10. Egy (vagy több) fontos kérdés, probléma, amiről úgy véli, gazdagította, amin érdemes volt elgondolkodnia. Ez lehet egy filozófiai vagy erkölcsi kérdés, egy élethelyzet, egy érzés, egy jellemvonás – bármi, ami az órákon vagy az olvasmányok kapcsán felmerült. Ennek kifejtése fél oldalban. Pl.: az egyház és a vallás szerepe nemesíti-e a civilizáció az erkölcsöket egy helyzet (sziget), amikor az értékrend tisztázódik a társ szerepe az ember életében

A portfólió egy BESZÁMOLÓVAL zárul. Ebben elmeséli, hogyan, mi alapján válogatta össze az anyagot, mi okozott nehézséget, mi az, ami érzése szerint jól sikerült, mi az, ami kevésbé. Arról is írjon, hogy milyen összbenyomása alakult ki az ilyen típusú munkáról, és hogy mennyiben segíti hozzá, véleménye szerint, későbbi életében problémamegoldó készségének fejlődéséhez, önálló munkavégzéséhez.

Ezt a leírást még bővíteni fogom, főképp a benne található példákhoz teszek majd még hozzá, aszerint, ahogy az anyagban előrehaladunk. A portfólió értékelését le kellene tölteni, s elvégezve az önértékelést, csatolni kellene a beadandó munkához.

Érdemes megnézni azt a gondolattérképet, ami a felvilágosodás néhány, általunk érintett eszméjét mutatja be. A gondolattérképbe valamennyire belenyúlhatnak: ha a jegyzetekre, a csatolt képekre vagy szövegekre, illetve a feltüntetett linkekre kattintanak, további információkat lelnek. Az egérrel vándorolhatnak benne. Fedezzék fel. Át is rendezhetik magát a térképet, de ha becsukják az ablakot, a következő kinyitáskor újra az általam felrakott elrendezésben jelennek majd meg a gondolatok - ezért nem kell attól tartani sem, hogy valamit elrontanak benne.

A Robinson-témához ajánlom figyelmükbe a Wilson mint társ c. videót  ugyancsak az interaktív irodalomkönyvben, bal oldalon, alul. Szabolcs vágta meg és tette fel nekünk a Számkivetett c. film három részletét, köszönjük. A három jelenet közt van egy-egy kisebb szünet, várjanak türelmesen. Ha a téma megihleti magukat, a portfólió 7. feladataként írhatnak róla.

Ha valaki szeretne képregényt készíteni a portfóliójába, ezt internetes oldalak segítségével is megteheti. Ahogy elmondtam, itt főleg a párbeszéd, az érzelmek (és a humor) dominál, nem annyira a cselekményesség és a rajzkészség... A linkek közé feltettem. Egy tanároknak szóló weboldal használati utasítást is készített hozzá, azt is megtalálják alatta - ha esetleg nem megy kapásból.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!