Bejelentés


Nyelv, irodalom, kultúra A Boronkay magyaros oldalai


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


PETŐFI ÉS A SZABADSÁG - PROJEKT

Csoportmunkában létrehozott FIKTÍV ÉS VALÓS INTERJÚ A SZABADSÁG, A KÖZÖSSÉG ÉS AZ EGYÉN VISZONYA, A HAZASZERETET TÉMAKÖRÉBŐL,  valamint erről a csoportos munkáról szóló egyéni BESZÁMOLÓ

 

A csoportok alatt a már megalakult 3 ill. 4 fős csoportokat kell érteni. A rendelkezésre álló idő: két hét.

A beadandó munka formája:  A két interjút beadhatják

  •  kézzel írva (szépen), rajzzal, fényképpel ékesítve
  • kinyomtatva és elektronikusan elküldve – itt használhatnak webdokumentumot, amit megosztanak velem - , itt is lehet képet rakni a dokumentumhoz, esetleg fotókat csatolni
  • hangfelvételként egy közismert formátumban (pl. mp3), de ekkor rövidített írásos kísérőt is várok hozzá (kézzel vagy elektronikusan)
  • filmfelvételként ugyancsak elterjedt formátumban, amit a honlapon meg tudunk jeleníteni a tanteremben is, mint pl. a Youtube-videókat – ha szépen meg van vágva, jól nézhető, hallható,követhető, akkor nem kell beadni írásban is, de ha nem, akkor rövidítve írásban is kérem (kézzel vagy elektronikusan)

Ezenkívül mindenkitől várok egy beszámolót a munkáról, ezt külön papíron kérem beadni, kézzel írva.

A munka előkészítése, munkamegosztás: ez igen fontos. Ahhoz, hogy jó legyen a végeredmény, pontosan tisztázni kell előre, ki mit csinál. Mindkét interjút szerkeszthetik, írhatják közösen, de meg is oszthatják pl. párosával: ketten a fiktív, ketten a valós interjút készítik. Beadás előtt azonban mindenki lásson minden munkát, és ha kell, javítsák egymásét, mert az értékelést nem párban, hanem csoportban kapják majd!

Ügyeljenek arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben igazságosan osszák el a terheket. Ez szempont lesz, amikor értékelem a munkákat (ld. lejjebb). Kioszthatnak szerepeket: ki kérdéseket ír, ki a válaszokat szerkeszti, másvalaki az egész interjú felépítését vállalja. Lehet olyan, aki letisztázza. Lehet fotoriporter, kameraman. Ha kisfilmet készítenek, lehet a műszaki háttér egyvalakié.

A munka elkészítésének módja:

A fiktív interjút Petőfi Sándorral kell készíteni.  Lehetőleg úgy tegyünk fel kérdéseket, hogy a válaszba beleszőhessünk egy-két konkrét életrajzi utalást, művek címeit (évszám is jól jöhet olykor), akár idézetet is.  

A valós interjú alanya lehet bárki, aki egy másik (idősebb) generációhoz tartozik, elmúlt 40 éves. Tehát: szülő, nagyszülő, távolabbi rokon, ismerős, tanár, edző, szomszéd, vadidegen, „az utca embere” – bárki.  

·         A valós interjú előtt legalább vázlatosan illik ismertetni a kérdéseket, hogy tudja az alany, kb. mire számítson.  Azt is közölnünk kell, hogy iskolai munkáról van szó, és minimum a tanár olvasni (látni) fogja a szöveget.

·         Egy pár bevezető szóval indítjuk magát a beszélgetést, melyben az alanyt egy mondatban bemutatjuk.

·         Engedélyt kell kérni, ha közben hang- , fénykép- vagy videófelvételt készítünk.

·         Az interjút a végén meg kell köszönni.

·         Kérdezzük meg az interjúalanyt, hozzájárul-e ahhoz, hogy a beszélgetésről készült írott anyagot vagy felvételt az egész osztály megtekintse, akár névvel, akár név nélkül. Ezek fontos tisztázandó kérdések, és természetesen úgy kell cselekednünk, ahogy arra kértek bennünket.

Amennyiben a valós interjú alanya vállalja a nyilvánosságot, és a munka jól sikerül, a honlapra is felkerül.

Javaslat: a címben megjelölt témát szűkítsék, a kérdéseket próbálják meg úgy megalkotni, hogy egy átgondolható témát járjanak körül. Az első héten a valós interjú kérdéseinek kitalálásával foglalkozzanak, s amikor ezzel készen vannak, szívesen megnézem a kérdéssort, mielőtt nekikezdenek az interjú elkészítésének. Ehhez annyi kell, hogy egy közös webdokumentumba írják a kérdéseket, majd azt osszák meg velem.

A beadandó munka mennyisége: a két interjú egyenként minimum 8 kérdésből és az azokra adott bőségesen kifejtett válaszokból álljon. A kézzel írott beszámoló minimum fél oldal legyen (A4).

Értékelés: a beadott (elküldött) anyagok és a beszámolók alapján lehetőleg csoportosan történik majd. Tehát a csoport teljesítményét értékelem, a csoport minden tagja ugyanazt az osztályzatot kapja, kivéve, ha a munkavégzés nagyon aránytalan volt.  De ez nem azt jelenti, hogy lehet nagyon aránytalan a munkamegosztás. Amennyiben a csoport eltűri, hogy valaki semmit vagy alig valamit végezzen csak, ez rontani fogja a csoport osztályzatát, és jelest nem kaphatnak.  Ugyanígy célszerű korlátozni, ha valaki hajlamos túlvállalni magát. A beszámolókból ki kell derülnie annak, ki mennyit és mit vállalt, és a vállalt munkát hogyan teljesítette.  Igyekezzenek úgy dolgozni, hogy mindannyian megkaphassák a jó jegyet!

Leadási határidő: az október 29. pénteki magyaróra.  Az elektronikus anyagok elküldésének határideje ugyanez a nap, este 8 óra.

Amennyiben az osztály jól, lelkiismeretesen és szépen dolgozik, ezzel a munkával zárjuk Petőfit, és dolgozatot NEM íratok a szünet utáni héten.

KÉREM, NE 28-ÁN ESTE FOGJANAK HOZZÁ…
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!